Praca komornika sądowego
Dom 

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Praca komornika często kojarzy się negatywnie. Jest w tym duża zasługa mediów, które kreują go jako bezdusznego urzędnika, odbierającego biednym i poszkodowanym obywatelom, cały majątek życia. Jak naprawdę wygląda praca komornika, co należy do jego obowiązków i do jakich środków może się uciekać?

Cała prawda o pracy komornika.

Celem pracy komornika jest ściąganie należności od zadłużonego na rzecz wierzyciela, który nie uzyskał zapłaty w wyznaczonym terminie. Urzędnik może rozpocząć swoje działania egzekucyjne, kiedy posiada pełnomocny wyrok sądowy lub nakaz. Po dokładnym zapoznaniem się ze sprawą komornik musi podjąć decyzję o najszybszym, najbardziej skutecznym i możliwym sposobie odzyskania należnej wartości. Zależnie od warunków może to być rozłożenie długu na raty, zajęcie części miesięcznego wynagrodzenia, czy zajęcie własności materialnych i przekazanie ich na licytację. Jeżeli zadłużony w wyznaczonym czasie nie spłaci swojego długu komornik ma prawo wystawić na sprzedaż wszelki jego majątek, który wcześniej został profesjonalnie wyceniony. Pieniądze pozyskane na skutek licytacji komorniczej przekazywane są wierzycielom i w ten sposób długi zostają spłacone.

W trakcie swojego postępowania komornik może zająć: nieruchomości (warto zaznaczyć, że tylko na podstawie pisma złożonego, przez wierzyciela), ruchomość, wypłatę, majątek zgromadzony na koncie bankowym i inne prawa majątkowe i własności.

Komornik pracuje w oparciu o konkretny Sąd Rejonowy. Bardzo ważne jest to, że liczba komorników jest ściśle określona więc nie jest tak łatwo znaleźć pracę. Etat można dostać dopiero, gdy którejś z istniejących miejsc pracy się zwolni, albo Ministerstwo Sprawiedliwości zdecyduje się na zwiększenie liczby wakatów.

Cechy, które powinna posiadać osoba wykonująca pracę komornika

Praca komornika sądowego nie należy do najprostszych i jest dość ciężka. Osoby, które są zainteresowane pokierowaniem swojej ścieżki zawodowej w tę stronę muszą być odporne na stres, stanowcze, zdecydowane, konsekwentne i opanowane. Komornicy muszą też wykazać się odpowiednią wiedzą sądowa, umiejętnościami komunikacyjnymi i empatią. Bez tego nie jest możliwe efektowne porozumienie się z dłużnikiem i umiejętne dopasowanie indywidualnego sposobu postępowania komorniczego do każdego przypadku. Często komornik jest postrzegany jako bezduszny, chciwy i nieuczciwy, a nawet chcący żerować na nieszczęściu ludzi. Tym czasem musi on być stanowczy, aby odpowiednio wykonać swoją pracę. Nawet jeżeli po ludzku, żal mu osoby, z której ściąga długi, musi postępować zgodnie z zawodowymi zasadami.

Komornik musi też być niebywale zorganizowany i poukładany, ponieważ zwykle działa on samodzielnie i oprócz pracy w kancelarii musi też odwiedzać lokale dłużników. Powinien też posiadać umiejętności szybkiej decyzyjności i posiadać solidną odporność psychiczną, z powodu pracy w trudnych warunkach, zdejmowania długów, od ludzi znajdujących się naprawdę w ciężkich sytuacjach życiowych, oraz niechęci jakie społeczeństwo żywi do jego zawodu.

Jak wygląda praca w terenie?

W swojej kancelarii komornicy zazwyczaj zajmują się przygotowywaniem pism ponaglających i informujących, sporządzaniem zarządzeń, postanowień i uzupełnianiem innych dokumentów. Jednak praca komornika tak jak wyżej wspomniano ściśle wiąże się z czynnościami terenowymi. Często dłużnicy nie reagują na pisma i unikają kontaktów z urzędnikami w takim wypadku komornik musi osobiście się udać do osoby zadłużonej, aby sprawdzić jaka jest jej sytuacja finansowa i zdecydować w jaki sposób dalej pokierować procesem egzekucyjnym. Nie rzadko dłużnicy nie otwierają drzwi, nie ma ich pod adresem zameldowania, albo udają, że ich nie ma. Wtedy pozostawia się w skrzynce informację z prośbą o kontakt. Niektórzy po pewnym czasie zgłaszają się do kancelarii, do pozostałych trzeba dotrzeć innymi sposobami. Często z powodu agresji, czy problemu alkoholowego wskazane jest, aby komornikowi towarzyszyła policja.

Jeżeli już uda się porozmawiać z dłużnikiem, ustala się sposób spłaty długu. Często jednak nie ma możliwości odebrania zadłużenia. Rodzina jest bardzo biedna, nikt nie ma stałego zatrudnienia, jedynym źródłem utrzymania są zasiłki i dodatki (np. 500 plus), które nie można zając, podobnie jak sprzęty obecne w mieszkaniu, ponieważ są one niezbędne do codziennego życia. W takim wypadku można uzyskać drobne opłaty w regularnych odstępach czasowych, ale nie ma większych szans, aby odzyskać całość długu.

Praca komornika z pewnością nie jest zajęciem dla każdego. Potrzeba odpowiedniego charakteru i umiejętności, oraz odporności psychicznej, oraz zorganizowania pozwalającego zapanować nad nawałem różnorakiej pracy. Wbrew powszechnej opinii praca komornika sądowego to nie legalna kradzież i krzywdzenie ludzi.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
News Reporter

Dodaj komentarz